Songtekst van Living Death: Screaming From A Chamber

Screaming From A Chamber


Dark dust, crumbled old black rocks
All creature waken to me
What never see day
Through moisturing caves there were
The Black Knights riding out, out into night
Steeds of virtue everywhere

Dark dust
Black rocks
All creature
We never see again

All place where they come from
Look like the world devistation
The terrible screams opens the rocks, rocks, rocks
Through moisturing caves there were
Sneering leper, get out of the war
Virgins dream when they can't teach old men

Screaming - Screaming from a Chamber
Screaming - Ah ha ha ha ha
Screaming from a Chamber

Dark dust, crumbled old black rocks
All creature waken to me
What never see day
Through moisturing caves there were
The Black Knights riding out, out into night
Steeds of virtue everywhere

Screaming - Screaming from a Chamber
Screaming - Screaming from a Chamber
Screaming - Ah ha ha ha ha
Screaming from a Chamber
Screaming - Screaming - Screaming from a Chamber

All place where they come from
Looks like world devistation
Terrible screams opens the rocks, rocks, rocks
Through moisturing caves there were
Sneering leper, get out of the war
Virgins dream when they can't teach old men

Screaming - Screaming from a Chamber
Screaming - Screaming from a Chamber
Screaming - Ah ha ha ha ha
Screaming from a Chamber
Screaming - Screaming - Screaming from a Chamber

Screaming from a Chamber
Screaming from the black rocks
Screaming from youCaptcha
Liedje Living Death Screaming From A Chamber is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Screaming From A Chambermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Living Death Screaming From A Chamber downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Screaming From A Chamber in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.