Worlds Neuroses


Schizophrenic minds of human kind
Abnormal reactions control the minds
Of apparently normal people
But don't you know all people are equal

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

What to do with somebody disgusting you
Thinkin' he's not the one to live with you
Your abnormal feelings torture your brain
Workin' out a plan, you do what you can

Ironical observes destroy your facade
Before you start tricks you're going under the blade
Neurotical symptoms are in everyone
Nobody knows about things he had done

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds NeurosesCaptcha
Liedje Living Death Worlds Neuroses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Worlds Neurosesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Living Death Worlds Neuroses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Worlds Neuroses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.