You And Me


My heart is burning hot, but you don't love me
I want to try up, but you made me stop
I read in every letter that you were a slattern
And I'm not slight, I hold, hold you tight

When you're skulking, you planned a bad thing
And in you eyes I see the lies
Take some advice before you pay the price
And your desperation, for me a sensation

You And Me, the Devil see
You And Me, I wanna be free
You And Me, the Devil see
Me And You

My heart is burning hot, but you don't love me
I want to try up, but you made me stop
I read in every letter that you were a slattern
And I'm not slight, I hold, hold you tight

You And Me, the Devil see
You And Me, I wanna be free
You And Me, the Devil see
Me And You

When you're skulking, you planned a bad thing
And in you eyes I see the lies
Take some advice before you pay the price
And your desperation, for me a sensation

My heart is burning hot, but you don't love me
I want to try up, but you made me stop
I read in every letter that you were a slattern
And I'm not slight, I hold, hold you tight

You And Me, the Devil see
You And Me, I wanna be free
You And Me, the Devil see
Me And You

When you're skulking, you planned a bad thing
And in you eyes I see the lies
Take some advice before you pay the price
And your desperation, for me a sensation

You And Me
You And Me
You And Me
You And Me
You And Me
You And Me
You And Me
You And MeCaptcha
Liedje Living Death You And Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You And Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Living Death You And Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You And Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.