Songtekst van Living Sacrifice: Overkill Exposure

Overkill Exposure


I watched them murder and kill
Lot against the destroyed will
I watched a man ripped to shreds
Stench of rot does not offend
Create a theme, sell it how
Promiscuous, no consequence
Think of ways to shock us now
Good luck, I've seen it all

I will pay for this death and destruction
Just to know such things exist
I will pay for this death and destruction
Knowledge of evil paralysis
Overkill exposure

Cannibalistic destruction
Fanatical debauchery
Glorified infidelity
Show me death, show me lies
Show me unthinkable darkness
Programmed perversion of the worst kind

Show me death, show me lies
Show me unthinkable darkness
Show me death, show me lies

I will pay for this death and destruction
Just to know such things exist
I will pay for this death and destruction
Knowledge of evil paralysis
Overkill exposure

Guard my heart, guard my will
Think of ways to shock us now
Guard my heart, guard my will
Keep your death and lies

Guard my heart, guard my will
Think of ways to shock us now
Guard my heart, guard my will
Keep your death and liesCaptcha
Liedje Living Sacrifice Overkill Exposure is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Overkill Exposuremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Living Sacrifice Overkill Exposure downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Overkill Exposure in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.