61


I bet you fall in bed too easily
With the beautiful girls who are shyly brave
And you sell yourself as a man to save
But all the money in the world is not enough

I bet you've long since passed understanding
What it takes to be satisfied
You're like a vine that keeps climbing higher
But all the money in the world is not enough
And all the bridges blown away keep floating up

It's cold
And rough

And I kept standing six-feet-one
Instead of five-feet-two
And I loved my life
And I hated you

(yeah)

It's cold out there
And rough

And I kept standing six-feet-one
Instead of five-feet-two
And I loved my life
And I hated youCaptcha
Widget
Liedje Liz Phair 61 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 61mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair 61 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 61 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.