Count On My Love


Don't know where we'll be tomorrow
But we'll beg and borrow everything we need
You are standing next to me, Where I want to be
Is anywhere you are

Some day if we never said it
We might live to regret it
Come on, don't let us slip away in a daze

You can count on my love
And I'm bright out when it's raining
When you feel your hope is fading
You can count on my love

Blue eyes, bluer than the blue sky
Smiling down like sunshine
Everywhere you are
For you, I only want the best
You only have to ask
And I'll be there for you

Some day if we never said it
We might live to regret it
Come on, don't let us fade away in a haze

You can count on my love
And I'm bright out when it's raining
When you feel your hope is fading
You can count on my love
With me you'll feel protected
And you'll never be rejected
You can count on my love

You go through your whole life waiting
But you don't know what you're waiting for
One day you'll meet somebody
And your whole world now is an open door

You can count on my love
You can count on my love
And I'm bright out when it's raining
When you feel your hope is fading
You can count on my love
With me you'll feel protected
And you'll never be rejected
When you need a friend to lean on
You know you never need a reason
To count on my love
Count on my love
You can count of my loveCaptcha
Widget
Liedje Liz Phair Count On My Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Count On My Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Count On My Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Count On My Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.