Songtekst van Liz Phair: Dance of the Seven Veils

Dance of the Seven Veils


Johhny my love, get out of the business
It makes me wanna rough you up so badly
Makes me wanna roll you up in plastic
Toss you up and pump you full of lead
Johhny my love, get out of the business
the odds are getting fatter by the minute
that I have got a bright and shiny batter
and I am gonna get your heavy head
I ask because I'm a cunt in spring
You can rend me by the hour
I know all about the ugly pilgrim thing
Entertainers bring May flowers
So Johnny my love
We got us a witness
now all we gotta do is get a preacher
He can probably skip the "until death" part
Because Johnny my love you're already dead
I ask because I am a cunt in spring
You can rend me by the hour
I know all about the ugly pilgrim thing
Entertainers bring May flowersCaptcha
Liedje Liz Phair Dance of the Seven Veils is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dance of the Seven Veilsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Dance of the Seven Veils downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance of the Seven Veils in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.