Fuck And Run


I woke up alarmed
I didn't know where I was at first
Just that I woke up in your arms
And almost immediately I felt sorry
'Cause I didn't think this would happen again
No matter what I could do or say
Just that I didn't think this would happen again
With or without my best intentions

And whatever happened to a boyfriend
The kind of guy who tries to win you over?
And whatever happened to a boyfriend
The kind of guy who makes love 'cause he's in it?

And I want a boyfriend
I want a boyfriend
I want all that stupid old shit
Like letters and sodas
Letters and sodas

You got up out of bed
You said you had a lot of work to do
But I heard the rest in your head
And almost immediately I felt sorry
'Cause I didn't think this would happen again
No matter what I could do or say
Just that I didn't think this would happen again
With or without my best intentions

And I want a boyfriend
I want a boyfriend
I want all that stupid old shit
Like letters and sodas
Letters and sodas

I can feel it in my bones
I'm gonna spend another year alone
It's fuck and run, fuck and run
Even when I was seventeen
Fuck and run, fuck and run
Even when I was twelve

You almost felt bad
You said that I should call you up
But I knew much better than that
And almost immediately I felt sorry
'Cause I didn't think this would happen again
No matter what I could do or say
Just that I didn't think this would happen again
With or without my best intentions

And I can feel it in my bones
I'm gonna spend my whole life alone
It's fuck and run, fuck and run
Even when I was seventeen
Fuck and run, fuck and run
Even when I was twelveCaptcha
Liedje Liz Phair Fuck And Run is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fuck And Runmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Fuck And Run downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fuck And Run in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.