Alright, Oh Yeah


All Right, Oh Yeah

Here We Go I'm Back Again
Act Suprised When I Come In
It's Only Me
It's Only Stupid Me

You Could Never Figure Out
What Was All The Fuss About
I Know It's Only Me
It's Only Stupid Me
Stupid Me

Alright, Oh Yeh

Sickle Cell, Anemia,
Carpal Tunal, and Bilemia
Dont Get Sick
It's Only Stupid Me

You Think You Got The Real Deal
Damaged Goods Are Such A Steal
Serves You Right
It's Only Stupid Me
Only Stupid Me

Well Alright

Alright, Oh Yeah

I See You Comin' Round Again
Push Aside And Muscle In
When Everything Is Said And Done
It's Only Stupid Me
Stupid Me

Alright, Oh YeahCaptcha
Widget
Liedje Local H Alright, Oh Yeah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alright, Oh Yeahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Alright, Oh Yeah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alright, Oh Yeah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.