April : White Belt Boys


Yeah hope you have a lonely life
Yeah hope you have a lonely life
A high heel stumble home from the gala with your gurney bag clutched to your chest
Hangin' on the arm of the guy who sewed you into your new dress
Oooh It's a tragedy, so completely, it's almost Greek
And if I was to be hard-pressed, I'd lie and say I could not care less

Yeah hope you have a lonely life
Yeah hope you have a lonely life, a lonely life
One red carpet bleeds into another, you're stained and it won't rub off
Lining up to get under your covers
The boys with white belts, snouts for the trough
Oooh It's a tragedy, so completely, I'm barely me
And if I was to be hard-pressed, I'd lie and say I am not obsessed

Yeah hope you have a lonely life, a lonely life

Sha!Captcha
Widget
Liedje Local H April : White Belt Boys is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied April : White Belt Boysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H April : White Belt Boys downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje April : White Belt Boys in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.