Copasetic


Born to be down
Learned all my leasons least for now
Born to be down
I figure you're used to it

[CHORUS]

And you just don't get it
You keep it copasetic
And you learn to accept it
And you know your so pathetic
And you just don't get it
You keep it copasetic
And you learn to accept it
And you know your so pathetic

And you don't
And you don't
And you don't
And you don't

Born to be down
I think that I've said this before now
Born to be down
What good is confidence

Chorus

And you don't
And you don't
And you don't
And you don't

Chorus (x2)

And you don't
And you don't
And you don't
And you don't
And you don't
And you don't
And you don't
And you don't

Chorus (x2)

And you don'tCaptcha
Widget
Liedje Local H Copasetic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Copaseticmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Copasetic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Copasetic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.