Deep Cut


i don't know where i went
my brain is up for rent
i feel like my whole life is spent
i don't know where i went
what do you do when its already everywhere?
what do you do when nobody really cares?
what do you do while its cool to fuck with you?
what do you do?
when you believe what they say about you
and even the things you know are not true
and you can't even ask yourself
i don't know where i'm at
i think i killed my cat
i get these paranoid attacks
i don't know where i'm at
what do you do when opinions are everywhere?
what do you do when its nothing you want to hear?
what do you do when you can't think of what to do?
what do you do?
when you believe what they say about you
and even the things you know are not true
and you can't even ask yourself
gotta move on
what do you do when you don't know what to do? (gotta move on)
what do you do? (gotta move on)Captcha
Liedje Local H Deep Cut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deep Cutmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Deep Cut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deep Cut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.