Songtekst van Loggins and Messina: Till The Ends Meet

Till The Ends Meet


It's not the way that you say adieu
That leaves behind you a smilin' fool
It's that I know you're a song come true, baby I love you
And I'll follow you till the ends meet, oh yeah

And it's the way that you touch my hand
Lets me know you will understand
'Cause I've been feelin' it in the land, baby, I'm near you
And I'll follow you till I'm six deep, oh yeah

It's not the way that you say adieu
That leaves behind you a smilin' fool
It's that I know you're a song come true, baby, I love you
And I'll follow you till the ends meet, oh yeah

Till the ends meetCaptcha
Widget
Liedje Loggins and Messina Till The Ends Meet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Till The Ends Meetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Loggins and Messina Till The Ends Meet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Till The Ends Meet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.