Attraction


Loneliness cuts the tears
And makes you live
New blood, while heats the veins, cools the feet
Sometimes it's not enough to think you're falling out of love

There was an attraction
There was an attraction to me
There was an attraction
There, there was an attraction

Constant change, while picks you up,
It also lets you back down
No one feels, no one seems, nobody knows
Sometimes it's just enough to think you're falling out of love

There was an attraction
There was an attraction to me
There was an attraction
There, there was an attraction to me, to meCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray Attraction is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Attractionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray Attraction downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Attraction in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.