[hidden track]


I like your hair a lot
It reminds me of an astronaut
Take it from me baby
What I need you've got

I'd like to ride on bikes
And tour the west side
But I don't know where the plan will go, will it go now

You're on your way to work
And I'm still taking a nap
All the way across the United States
And you still make me laugh

I haven't got a car
Atleast one that'll take me that far
Tiny photographs will have to do for now

I like your hair a lot
It reminds me of an astronaut
Take it from me baby
What I need you've gotCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray [hidden track] is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied [hidden track]mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray [hidden track] downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje [hidden track] in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.