Our Brown Friends


Two fat men were walking through the forest
Walking through the forest
Both of them in chorus
Oh my god it's a tiny little native
Tiny little native
Thank god we found him

We're just hanging out so please go home
We ain't talking that loud so leave us alone

Burn the huts and rape the women
Show them how to save their souls
Toss the sinners in the bonefire
Teach them how to love control

Cast them out and point the finger
Blame them for what's wrong these days
Turn them into perfect people
Teach them how to love control

(Control Control Control)

Two fat pigs were walking down the street
And walking down through park
And looking for some trouble

Came upon a ratty little faggot
Whiny little faggot

We're just hanging out so please go home
We ain't talking that loud so leave us alone

We've got questions if you've got the answers
If you've got no answers, we have got some questions

What's got eight legs
And I giant ego
Fleeing like a demon
Staring at his Jesus

We're just hanging out so please go home
We ain't talking that loud so leave us alone

Burn the huts and rape the women
Show them how to save their souls
Toss the sinners in the bonefire
Teach them how to love control

Cast them out and point the finger
Blame them for what's wrong these days
Turn them into perfect people
Teach them how to love control

(Control Control Control)Captcha
Liedje Lola Ray Our Brown Friends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Our Brown Friendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray Our Brown Friends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Our Brown Friends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.