Love Is Gonna Change


Dancing on the sand me'n'you
Run to the water
If i tell you now that i would
Just love me tender

Love is gonna change the world
Love is gonna change my world today
Love is gonna drive you insane
But it's up to you the way

I would like to kiss you forever
Lose your mind'n'fall in love the rest doesn't
matter
I know what i feel is a fever
And my only cure is you tonight

Love is gonna change the world
Love is gonna change my world today
Love is gonna drive you insane
But it's up to you the way

Dancing on the sand with the moon
Light on the lovers into the water
Near the sea i move on to you
Livin'the moment music in the air

I would like to kiss you forever
Lose your mind'n'fall in love the rest doesn't
matter
I know what i feel is a fever
And my only cure is you tonight

Love is gonna change the world
Love is gonna change my world today
Love is gonna drive you insane
But it's up to you the way

TairatairaCaptcha
Liedje Lollipop Love Is Gonna Change is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Is Gonna Changemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lollipop Love Is Gonna Change downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Is Gonna Change in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.