A Picture of Me


Imagine a world, where no music was playin'
And think of a church with nobody prayin',
Have you ever looked up at a sky with no blue,
Then you've seen a picture of me without you

Have you walked in a garden,
Where nothin' was growin'
Or stood by a river, where nothin' was flowin',
If you've seen a red rose, unkissed by the dew,
Then you've seen a picture of me without you

Chorus:
Can you picture heaven,
With no angels singin',
Or a bright Sunday mornin',
With no church bells ringin',
If you've watched,
As the heart of a child breaks in two,
Then you've seen a picture of me without you

Repeat Chorus

Instrumental

Then you've seen a picture of me without youCaptcha
Liedje Lorrie Morgan A Picture of Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Picture of Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan A Picture of Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Picture of Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.