Songtekst van Lorrie Morgan: Back Among The Living

Back Among The Living


BACK AMONG THE LIVING
We're finally clearing, it's been one hell of a storm
I don't know what I'm feeling, but I'm not feeling numb anymore
After you left me, I layed down my heart and I died, inside
But in the middle of dying, I found the strength to survive
Now I'm back among the living, finally out of the dark
I've got hope but it's beginning, to heal all of this hurt in my heart
I've got a long way to go, and I still don't know if or when
I'll love again
I still need to mend, but I'm back among the living, again
You're out of my life, but still in my heart and my mind
There's only so much I can change, in so little time
I might even love you as much, as I loved you before, I'm not sure
But I'm living for me now, not dying for you anymore
Now I'm back among the living, finally out of the dark
I've got hope but it's beginning, to heal all of this hurt in my heart
I've got a long way to go, and I still don't know if or when
I'll love again
I still need to mend, but I'm back among the living again
I've got a long way to go, and I still don't know if or when
I'll love again
I still need to mend, but I'm back among the living againCaptcha
Liedje Lorrie Morgan Back Among The Living is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Among The Livingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Back Among The Living downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Among The Living in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.