Best Woman Wins


(Dolly Parton)
Who do you think you are
What do you think this is
A game you can play tryin' to steal him away
Well I don't need a heartache like this
Well don't think I don't go through hell
But heaven is what we both want
He's easy to love but he's hard to give up
And if you think I will well you're wrong
The best woman wins I will fight 'til the end
I'll lay down and die if I must
I'll beg and I'll plead I will suffer and bleed
But he must make a choice between us
This soap opera play that we're in
Is just like you watch on tv
But I never thought that I'd ever get caught in it
Starring you him and me
In love as in war all is fair
So a fight to the finish begins
When you fight from desire you fight fire with fire
So may the best woman win
The best woman wins I will fight 'til the end
I'll lay down and die if I must
I'll beg and I'll plead I will suffer and bleed
But he must make a choice between us
So may the best woman win
May the best woman win
May the best woman win
I'll never give up or give in
So may the best woman win (best woman win)
The best woman win (best woman win)
The best woman win (best woman win)
I'll never give up or give in
So may the best woman win
May the best woman win
May the best woman win (best woman win)
I'll never give up or give in
So may the best woman winCaptcha
Widget
Liedje Lorrie Morgan Best Woman Wins is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Best Woman Winsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Best Woman Wins downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Best Woman Wins in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.