Songtekst van Lorrie Morgan: Between Midnight And Tomorrow

Between Midnight And Tomorrow


Somewhere between midnight and tomorrow
You'll want to be free of your constant sorrow
I'll offer a bed of roses for your bed of nails
You'll be drawn to my perfume, but the whisky will prevail

Then somewere between midnight and tomorrow
I'll have more trouble then I could ever borrow
You'll stagger and crawl and wind up on your knees
And I'll witness the fall of the man you used to be

And I'll pull off your boots and I'll turn out the lights
And I'll sit by the window but I will not fight
There'll be room for thinkin' in a night that's so hollow
And I'll make up my mind between midnight and tomorrow

So many times I patiently follow
The road that winds between midnigth and tomorrow
But now I'm not sure if it leads anywhere
Cause now I'm not sure if you even cared

And I'll pull off your boots and I'll turn out the lights
And I'll sit by the window but I will not fight
There'll be room for thinkin' in a night that's so hollow
And I'll make up my mind between midnight and tomorrow
And I'll make up my mind between midnight and tomorrow

Somewhere between midnight and tomorrow
I will be free of this constant sorrowCaptcha
Liedje Lorrie Morgan Between Midnight And Tomorrow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Between Midnight And Tomorrowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Between Midnight And Tomorrow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Between Midnight And Tomorrow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.