By My Side


There's so much breakin up
Folks who won't fall in love
Put Up Shelves, guard themselves, build walls
And it makes me cry sometimes
'Cause people live lonely lives
They don't want to try
They don't want to live at all

(Chorus)

But i'm not gonna be afraid
To give up my heart that way
'Cause i need you i need you by my side
And i'm not gonna say i'm strong
Out here in this world alone
'Cause i need you i need you by my side

And when you find someone
Someone you really love
It makes life easier to bear
But some folks live on their own
Shut themselves in at home
They never find out
What love's all about
'Cause they're scared

(Repeat Chorus)

'Cause i need you i need you by my sideCaptcha
Widget
Liedje Lorrie Morgan By My Side is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied By My Sidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan By My Side downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje By My Side in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.