Songtekst van Lorrie Morgan: Don't Stop In My World

Don't Stop In My World


DON'T STOP ON MY WORLD
What are you doing here, you never wanted me before
Have you run out of fools or just looking for one more
Well my love is stronger than words of any song
So don't love me today, if tomorrow you'll be gone
Don't stop in my world if you don't mean to stay
Don't give me something, then take it away
To have you and to lose you, would be more than I could take
Don't stop in my world if you son't mean to stay
(musique)
I've watched you spread your wings, and fly too high so many times
Always just quite out of reach, but never quite out of my mind
If you just need me now, to get over a fall
Don't give me any love if you can't give it all
Don't stop in my world if you If you don't mean to stay
Don't give me something, then take it away
To have you and to lose you, would be more than I could take
Don't stop in my world if you don't mean to stay
Don't stop in my world if you don't mean to stayCaptcha
Liedje Lorrie Morgan Don't Stop In My World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Stop In My Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Don't Stop In My World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Stop In My World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.