Eight Days A Week


Oh I need your love babe guess you know it's true
Hope you need my love babe just like I need you
Hold me love me hold me love me
Ain't got nothing but love babe eight days a week
Love you every day boy always on my mind
One thing I can say boy love you all the time
Hold me love me hold me love me
I ain't got nothing but love babe eight days a week
Eight days a week I love you
Eight days a week is not enough to show I care
[ guitar ]
Eight days a week I love you
Eight days a week is not enough to show I care
Oh I need your love babeCaptcha
Liedje Lorrie Morgan Eight Days A Week is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eight Days A Weekmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Eight Days A Week downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eight Days A Week in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.