What Part Of No


(Wayne Perry/Gerald Smith)

Sir if you don't mind I'd rather be alone
From the moment I walked in tonight
You've been coming on
If I've told you once I've told you twice
I'm just here to unwind
I'm not interested in romance or
What you have in mind

What part of no don't you understand
To put it plain and simple
I'm not into one night stands
I'll be glad to explain it
If it's too hard to comprehend
So tell me what part of no
Don't you understand

I appreciate the drink and the
Rose was nice of you
I don't mean to be so mean
But I don't think I'm getting through
No I don't need no company
No I don't wanna dance
So what part of no don't you understand

What part of no don't you understand
To put it plain and simple
I'm not into one night stands
I'll be glad to explain it
If it's too hard to comprehend
So tell me what part of no
Don't you understandCaptcha
Liedje Lorrie Morgan What Part Of No is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What Part Of Nomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan What Part Of No downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What Part Of No in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.