Calla


Calla
Tu que conoces mi tragedia
Amigo viejo del ayer
No vuelvas hoy a recordarla
Calla
Que aun mi pobre corazn
Llora de tonto cada vez
Que se cruza un recuerdo
Yo s muy bien que se burl
No fue mi culpa enamorarla
No fue mi culpa creer asi
En su encanto y en su amor
Yo s muy bien que se burl
No fue mi culpa enamorarla
No fue mi culpa creer asi
En su encanto y en su amor
Calla
Tu que conoces la comedia
Con que disfraza el corazn
De este pobre payaso
Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh,
Oh, Oh, OhCaptcha
Widget
Liedje Los Iracundos Calla is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Callamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Los Iracundos Calla downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Calla in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.