Mexico Americano


Por mi madre yo soy Mexicano,
Por destino soy Americano
Yo soy de la raza de oro
Yo soy M?xico Americano

Yo te comprendo el ingl?s,
Tambien te hablo en castellano
Yo soy de la raza de oro
Yo soy M?xico Americano

Zacatecas a Minnesota,
De Tijuana a Nueva York
Dos pa?ses son mi tierra,
Los defiendo con honor

Dos idiomas y dos pa?ses,
Dos culturas tengo yo
En mi suerte tengo orgullo,
Porque as? lo manda D?os

Por mi madre yo soy Mexicano,
Por destino soy Americano
Yo soy de la raza de oro
Yo soy M?xico AmericanoCaptcha
Liedje Los Lobos Mexico Americano is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mexico Americanomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Los Lobos Mexico Americano downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mexico Americano in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.