Ain't Misbehavin'


No one to talk to all by myself
No one to walk withi'm happy on the shelf
Ain't misbehavin'savin' all my love for you

I know for certainthe one I love
I'm through with flirtin'it's just you that I've been thinkin' of
Ain't misbehavin'savin' all my love for you

Like jack hornerin that ole corner
Don't go nowherewhat do I care?
Your kisses are worth waitin' forbelieve me

I don't stay out lateno where to go
I'm home about eightjust me and my radio
Ain't misbehavin'savin' all my love for you

(instrumental break)

Like jack hornerin that ole corner
Don't go nowherewhat do I care?
Your kisses are worth waitin' forbelieve me

I don't stay out lateno where to go
I'm home about eightjust me and my radio
Ain't misbehavin'savin' all my love for you

Ain't misbehavin'i'm savin all my love for youCaptcha
Liedje Louis Armstrong Ain't Misbehavin' is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't Misbehavin'mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong Ain't Misbehavin' downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't Misbehavin' in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.