23 Minutes In Brusselsleft my hotel in the city
everything was clear and set
you were on your way and sittin' pretty
that was just a bait and switch

say a prayer
for you and me
say a prayer
tell me do you miss me

23 minutes in brussels
why can't they just leave us alone
are we gonna to get into a tussel
cannot take an airplane home

say a prayer
for you and me
say a prayer
tell me do you miss me
(repeatCaptcha
Widget
Liedje Luna 23 Minutes In Brussels is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 23 Minutes In Brusselsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna 23 Minutes In Brussels downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 23 Minutes In Brussels in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.