Dream Baby Dream Rev Vega


dream baby dream
dream baby dream
dream baby dream
dream baby dream
forever, and ever

keep those dreams burnin' baby
keep my dreams burnin'forever

dream baby dream
dream baby dream
forever

dream baby dream
dream baby dream
dream baby, dream baby
dream baby dream
forever

dream baby dream
come on baby you gotta keep those dreams burnin'
keep me in dreams
dream baby dream
dream baby,dream baby,dream baby,dream baby

i will keep that flame burnin'
keep that flame burnin'
forever

dream baby dream
dream baby dream
forever, and ever
forever, and ever

yeah, hey you know those dreams keep you free baby
i'll make those dreams come true

dream baby, dream baby, dream baby
forever and ever
dream baby dream

i see that smile on your face
yeah ????????
yeah, makes you free
i see that smile
huh

dream baby dream
dream baby dream
dream baby dream
dream baby dream
foreverCaptcha
Widget
Liedje Luna Dream Baby Dream Rev Vega is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dream Baby Dream Rev Vegamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Dream Baby Dream Rev Vega downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dream Baby Dream Rev Vega in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.