Great Jones Streetup on the roof
it's almost dawn
see the water towers
look so forlorn
they've got no reason
to feel that way
night turn to day
let's get away
it's another day
let's get away
it's another day
we'll go somewhere
we've never been
time's runnin' out
we'll start again
what's round the bend
i just can't say
night turn to day
let's get away
it's another day
let's get away
it's another dayCaptcha
Widget
Liedje Luna Great Jones Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Great Jones Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Great Jones Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Great Jones Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.