Hedgehog


it's no fun, it's no fun
reading fortune cookies to yoursself
are you a fox or a hedgehog
do you care anymore

wastin' time, wastin' time
wastin' time all the while
i don't know what you're sayin'
but i hate it anyway

a celebrity friendship
and another fashion victem
he's annoying, she's a liar
i don't know how she picked him

wastin' time, wastin' time
wastin' time all the while
i don't know what you're sayin'
but i hate it anyway

can you make time for me
would you make time for me?
i will wait patiently
it's no good
it's no funCaptcha
Widget
Liedje Luna Hedgehog is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hedgehogmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Hedgehog downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hedgehog in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.