Here I AmUnconscious mind
Love lifted me
You need to find
The real girl in me

Unconscious mind
Love hurted me
You need to find
The real girl in me

Here I am
The one you've been waiting for
Here I am
The one you've been looking forCaptcha
Widget
Liedje Luna Here I Am is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here I Ammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Here I Am downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here I Am in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.