I Can't WaitMaybe I was bad as the ones I hate
Maybe I was dumb, but I can't wait
Maybe what you said is not so cool
Maybe what you did is just too cruel
I can't tell what it takes
I can't wait for today
Scary lookin guys walk down my street
Scary lookin suits I don't wanna meet
Maybe I was bad as the ones I hate
Maybe I was dumb, but I can't wait
I can't tell what it takes
I can't wait for today
I can't tell what it takes
I can't tell what it takes
I can't wait for today
I can't wait for todayCaptcha
Widget
Liedje Luna I Can't Wait is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Waitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna I Can't Wait downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Wait in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.