It's Bringing You DownThe speed that you're takin'
Is slowin' you down
You said you were leavin'
But you're stickin' around
I 'member you fallin'
Fallin' flat on your face
Bloodstains on snowflakes
What a terrible place
Do you feel this pleasure
So quit yer complaining
Can't wait forever
So get on with it please
Thanks for a flame
That will never expire
Can't wait forever
Get on with it please
I'm tired of talkin'
I'll know what they'll say to me
You don't know the difference between work and play
I say thanks for the flame that will never expire
You can't wait forever
Get on with it pleaseCaptcha
Widget
Liedje Luna It's Bringing You Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Bringing You Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna It's Bringing You Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Bringing You Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.