Straight UpLost in a dream
I don't know which way to go
If you are all that you seem
Then baby, I'm movin' way too slow

I've been fooled before
Wouldn't like to get my love
Caught in the slammin' door
How about some information, please?

Straight up, now tell me
Do you really wanna love me forever
Or am I caught in a hit and run?

Straight up, now tell me
Is it gonna be you and me together
Or are you just havin' fun?

Time is standing still
Waiting for some small clue
I keep getting chills
When I think your love is true

I've been fooled before
Wouldn't like to get my love
Caught in the slammin' door
How about some information, please?

Straight up, now tell me
Do you really wanna love me forever
Or am I caught in a hit and run?

Straight up, now tell me
Is it gonna be me and you together
Are you only havin' fun?

You are so hard to read
You play hide and seek
With your true intentions
If you're only playin' games
I'll just have to say goodbye

Do, do you love me?
Do, do you love me?
Do, do you love me?
Do, do you love me?

I've been fooled before
Wouldn't like to get my love
Caught in the slammin' door
Are you more than hot for me
Or am I a page in your history book?

I don't mean to make demands
But the word and the deed go hand in hand
How about some information, please?

Straight up, now tell me
Straight up, now tell me
Straight up, now tell me
Straight up, now tell me

Straight up, now tell me
Do you really wanna love me forever
Or am I caught in a hit and run?

Straight up, now tell me
Is it gonna be you and me together
Are you just havin' fun?

Straight up, now tell me
If you really wanna love me foreverCaptcha
Widget
Liedje Luna Straight Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Straight Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Straight Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Straight Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.