Serpico


Sick of the song
Sick of the soul
Sick of the band
And the lack of control
Sick of the sound
Sick of the friends
Something's gone wrong
I thought I heard the old man say
As the insides spilled out
Into the cold mountain air
And I never thought I would feel
Never thought I would feel this way
He'd been dying or dead for years
And this was just his way of saying
Let them hear it in the nightCaptcha
Widget
Liedje Machines Of Loving Grace Serpico is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Serpicomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machines Of Loving Grace Serpico downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Serpico in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.