Apparition


Out of my nightmare
Into my headlights
I see a little child
Making it hard for me to hide
Out of my blood stream
Onto my radar
Murduring you for miles
I feel uneasy yes you cry
Out of my nightmare
Into my headlights
I see a little child
Making it hard for me to hide
Out of my blood stream
Onto my radar
Murduring you for miles
I feel uneasy yes you cry
(Ooh's)
I'm not a vegan
I'm not a sadist
I'm just a little boy
Talking 'bout all that we've distroyed
Porno beauticians
Talking proproficiant
Soon in a little while
I'll find it easy yeah to smile
Out of my nightmare
Into my headlights
I see a little child
Making it hard for me to hide
Out of my blood stream
Onto my radar
Murduring you for miles
I feel uneasy yes you cry
(Ooh's)
(I'm not ready
No
I'm not ready)Captcha
Widget
Liedje Mandy Kane Apparition is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Apparitionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mandy Kane Apparition downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Apparition in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.