Songtekst van Mandy Kane: Mandy Kane - Apparition

Mandy Kane - Apparition


Out of my nightmares,
Into my head lies,
I see a little child,
Making it hard for me,
To hide,
Out of my bloodstream,
Onto my radar,
Murdering you for miles,
I feel uneasy as you cry,

Out of my nightmares,
Into my head lies,
I see a little child,
Making it hard for me to hide,
Out of my bloodstream,
Onto my radar,
Murdering you for miles,
I feel uneasy as you cry,

I'm not a freak,
I'm not a sadist,
I'm just a little boy,
Talking 'bout all that we've destroyed,
Cranial beauticians,
Working provisions,
Filming a little while,
I find it easier to smile,

Out of my nightmares,
Into my head lies,
I see a little child,
Making it hard for me,
To hide,
Out of my bloodstream,
Onto my radar,
Murdering you for miles,
I feel uneasy as you cryCaptcha
Liedje Mandy Kane Mandy Kane - Apparition is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mandy Kane - Apparitionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mandy Kane Mandy Kane - Apparition downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mandy Kane - Apparition in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.