Spastic Annie


spastic annie, spastic annie
spastic annie, spastic annie

strapped to a wheelchair
her body is broke
she twitches and jerks
she druels and she jokes
but underneath everything
she's quite aware
of what people say
and hoe people stand
but she doesn't care

spastic annie looks so pretty
she talks to herself cuz there's nobody else
who'll listen to her crazy little words

tired of the sympathy
being left out
the thoughts in her brain that twisted about
so no matter what she does
or how she tries
nobody can tell
what she feels inside
cuz her tongue is tied

spastic annie looks so pretty
she talks to herself cuz theres nobody else
who'll listen to her crazy little words

annie, annie i'll ease your pain
spastic annie, spastic annie

spastic annie looks so pretty
she talks to herself cuz theres nobody else
who'll listen to her crazy little words
spastic annie
spastic annie
spastic annie
spastic annie looks so pretty
spastic annieCaptcha
Widget
Liedje Mandy Kane Spastic Annie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spastic Anniemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mandy Kane Spastic Annie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spastic Annie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.