Stupid Friday


Sunlight woke you up at ten
Midnight passed you by again
But you're still the same
And the years seem to fly like time
You've been walking the white line
But you want to change

So long I love you dearly
I've got to go away tonight
I don't know what words to say
Stupid Friday
And now all my words are gone
I've swallowed every single one
Didn't have to be this way
Stupid Friday

No more speaking from the heart
No more hiding from the past
Gonna go home
Pretty boy don't think you're so tough
Pretty boy not pretty enough
Now you've gone too far

So long I love you dearly
I've got to go away tonight
I don't know what words to say
Stupid Friday
And now all my words are gone
I've swallowed every single one
Didn't have to be this way
Stupid Friday

It's the only way
That you learn to live
We can only pray

So long I love you dearly
I've got to go away tonight
I don't know what words to say
Stupid Friday
And now all my words are gone
I've swallowed every single one
Didn't have to be this way
Stupid FridayCaptcha
Widget
Liedje Mandy Kane Stupid Friday is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stupid Fridaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mandy Kane Stupid Friday downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stupid Friday in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.