Got My Mojo Working


GOT MY MOJO WORKIN'
Manfred Mann
I got my mojo workin' but it just don't work on you
I got my mojo workin' but it just don't work on you
I wanna love you so bad I don't know what to do
I'm goin' down over there to bring back a mojo hand
I'm goin' down over there to bring back a mojo hand
I'm gonna have all you women venture my command
I got a real gypsy woman givin' me advice
I got a real gypsy woman givin' me advice
Well I don't know what she want but she sure looks mighty nice
All right!
(instrumental)
(x3):
I got my mojo workin' (I got my mojo workin') (this line x4)
I got my mojo workin' but it just don't work on you

From: Collins CrapoCaptcha
Widget
Liedje Manfred Mann Got My Mojo Working is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Got My Mojo Workingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Manfred Mann Got My Mojo Working downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Got My Mojo Working in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.