Songtekst van Manfred Mann: If You Gotta Go Go Now

If You Gotta Go Go Now


Listen to me, baby
I'm trying to make you see
That I want to be with you, girl
If you want to be with me

CHORUS:
But if you gotta go
Well, it's all right
But if you gotta go, go now
Or else you gotta stay all night

I am just a poor boy, baby
Trying to connect
But I don't want you thinkin'
Oh that I ain't got any respect

(chorus)

Now I'm not trying to question you
To take part in any quiz
It's just that I don't have a watch
& you keep askin' me what time it is

(chorus)

Now I don't want to make you give anything you never gave before
It's just that I'll be sleepin' soon; it'll be too dark for you to find the door

(chorus)Captcha
Liedje Manfred Mann If You Gotta Go Go Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If You Gotta Go Go Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Manfred Mann If You Gotta Go Go Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If You Gotta Go Go Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.