Mighty Quinn


Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn

Everybody's building ships and boats
Some are building monuments, others are jotting down notes
Everybody's in despair, every girl and boy
But when Quinn the Eskimo gets here
Everybody's gonna jump for joy

Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn

I like to go just like the rest, I like my sugar sweet
But jumping queues and makin' haste, just ain't my cup of meat
Everyone's beneath the trees, feedin' pigeons on a lim
But when Quinn the Eskimo gets here
All the pigeons gonna run to him

Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn

Let me do what I wanna do, I can't decide 'em all
Just tell me where to put 'em and I'll tell you who to call
Nobody can get no sleep, there's someone on everyone's toes
But when Quinn the Eskimo gets here
Everybody's gonna wanna doze

Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty Quinn
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the Mighty QuinnCaptcha
Liedje Manfred Mann Mighty Quinn is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mighty Quinnmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Manfred Mann Mighty Quinn downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mighty Quinn in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.