Bang Bang Bang


Me and you girl, we do it our way
We're not going to heaven on the judgement day
Do you like doing the devil's handiwork
Come on, come on girl, come on let's go
Just cock the hammer baby nice and slow
Now you're doing the devil's handiwork

Bang! Bang! Bang! it's a gun
Hey kid take off and run
They just murdered a man right there in cold blood
Oh no

In Pensacola I did my time
Ten years on the federal penitentiary line
And I swear I never will go back again

Bang! Bang! Bang! it's a gun
Hey kid take off and run
They just murdered a man right there in cold blood
Oh no

Yeah and there's no danger
From even a Texas Ranger
Dropping the hammer and we're gone
Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

We're not running away
And we don't care about the price we pay
We just like doing the devil's handiwork
Come on, come on girl, come on let's go
Just one more town and baby one more show
There's no rest when you're doing the devil's handiwork

Bang! Bang! Bang! it's a gun
Hey kid take off and run
The cops just murdered a man right there in cold blood
Oh no
Oh no
Oh no
etcCaptcha
Liedje Marcy Playground Bang Bang Bang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bang Bang Bangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marcy Playground Bang Bang Bang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bang Bang Bang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.