Songtekst van Mc Hammer: Goin' Up Yonder - Angel Burgess

Goin' Up Yonder - Angel Burgess


If anybody asks you
Where I am going
Where I am going
Soon
So if you wanna know
Where i am going
Where i am going
Realsoon

I'm going up a yonder
I'm going up a yonder
I'm going up a yonder
To be with my lord
I'm going up a yonder
I'm going up a yonder
I'm going up a yonder
To be with my lord

If I can take the pain
(If I can take the pain)
The heartache that it brings
(The Heartache that it brings)
There's comfort in knowing
(There's comfort in knowing)
I'll soon be home!
(I'l'l so be home!)
If God gives me grace
(If God gives me grace
I'll run this race
(I'll run this race!)
And Soon I'll see my savior!
(And soon I'll see my savior!)
Face to Face!
(Face to Face!)

I'm going up a yonder
I'm going up a yonder
I'm going up a yonder
To be with my lord!

If anybody asks you
Where I am going
Where I am going
Soon
So if ya wanna know
Where i am going
Where i am going
I'm goinging home!Captcha
Liedje Mc Hammer Goin' Up Yonder - Angel Burgess is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goin' Up Yonder - Angel Burgessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mc Hammer Goin' Up Yonder - Angel Burgess downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goin' Up Yonder - Angel Burgess in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.