Songtekst van Michael Jackson: Goin' Back To Indiana

Goin' Back To Indiana


I'm goin' back to Indiana
Back to where I started from
Goin' back to Indiana
Indiana here I come

I spread my wings for greener pastures
I still ain't found what I was after
I've got the blues and that is why I sing
I just wanna do my thing, yeah

I'm goin' back to Indiana
Indiana, here I come, yeah, yeah
I'm goin' back to Indiana
'Cause that's where my baby's from
Yeah, okay Tito you got it

I'm goin' back to Indiana
Indiana, here I come
I'm goin' back to Indiana
'Cause that's where my baby's from, yeah

Hollywood you got a lot of pretty things
I saw a lot of movies stars with diamonds rings
But I ain't got my baby and I'm feeling wrong
That's why I got to sing my song

I'm goin' back to Indiana
Indiana, here I come
I'm goin' back to Indiana
'Cause that's where my baby's from, yeah

I'm comin', I'm comin', I'm comin'
I'm home, yeah

Ha ha Sis Boom Bah
One more time for Roosevelt High
Johny Ray, Tex, Scooter and Lorenzo too
Watch T W Brown do the boogaloo
Ev'ry soul that passes by
This song is for you from the Jackson 5
I'm comin home It's plain to see
I still got Indiana soul in me

I'm goin' back to Indiana
Indiana, here I come
I'm goin' back to Indiana
'Cause that's where my baby's from, yeah
That's where she is, yeah yeah yeahCaptcha
Widget
Liedje Michael Jackson Goin' Back To Indiana is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goin' Back To Indianamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michael Jackson Goin' Back To Indiana downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goin' Back To Indiana in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.