Songtekst van Michael Learns To Rock: Come On & Dance

Come On & Dance


The stary skies were clear the moon was shining bright
Was driving slowly through the night
Somehow I lost my way I started feeling weak
Pulled off the road to get some sleep
Then suddenly in front of me she was standing there
She called me in the night
Chorus:
Come on and dance with me
Come on and dance with me
Come on and dance with me she said
Her skin was velvet smooth her eyes looked almost ancient
And when we touched it felt so strange
She told med if I wanted to I could go with her
She moved me with her eyes
Chorus:
Come on and dance with me
Come on and dance with me
Come on and dance with me she said
We didn't do much talking no we didn't spoil the game
I only heard her say
Chorus:
Come on and dance with me
Come on and dance with me
Come on and dance with me she saidCaptcha
Widget
Liedje Michael Learns To Rock Come On & Dance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come On & Dancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michael Learns To Rock Come On & Dance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come On & Dance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.