Nothing But Love


Guess what baby
The things we say
came true today
Coz we listened to our hearts
No one but you will ever do
Our search is through
But our journey's just beginning
Nothing but love can last forever
Nothing but love will start
To mend the place inside your heart
That needed healing
Nothing but love can last forever
Nothing but love will start
To make your head spin round and round
You know you're feeling love
Nothing but love
Nothing but love
Can't read your mind
Lord knows I'm tryin'
But in your eyes
I see everything you need to know
Nothing to do but follow you
My aim is true I could never ask for any more
And if you walk away
You know that I will follow
To steal back your broken heart
At least until tomorrow
Because whatever comes today
Beside you I can't hide you're the one
Nothing but love can last forever
Nothing but love will start
To mend the place inside your heart
That needed healing
Nothing but love can last forever
Nothing but love will start
To make your head spin round and round
You know you're feeling
Nothing but love could hold our world together
Nothing but love can start
To let us hear the sounds above
that have been screaming love
Nothing but loveCaptcha
Liedje Mr.Big Nothing But Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nothing But Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mr.Big Nothing But Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nothing But Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.