Always Love


To make a mountain of your life
Is just a choice
But I never learned enough
To listen to the voice that told me
Always love Hate will get you every time
Always love Don't wait til the finish line

Slow demands come 'round
Squeeze the air and keep the rest out
It helps to write it down
Even when you then cross it out

But Always Love Hate will get you every time
Always Love Even when you wanna fight

Self-directed lives
I want to know what it'd be like to
Aim so high above
Any card that you've been dealt, you

Always Love Hate will get you every time
Always Love Hate will get you

I've been held back by something
Yeah You said to me quietly on the stairs,
I've been held back by something
Yeah You said to me quietly on the stairs
You said
Hey, you good ones
Hey, you good ones

To make a mountain of your life
Is just a choice
But I never learned enough
To listen to the voice that told me
Always love hate will get you every time
Always love hate will get you?

I've been held back by something
Yeah, You said to me quietly on the stairs,
I've been held back by something
Yeah, You said to me quietly on the stairs
You said
Hey, you good ones
Hey, you good ones
Hey, you good onesCaptcha
Liedje Nada Surf Always Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Always Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Always Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.